Stal wysokostopowa -  kwasoodporna chromowo-niklowo 0H18N9 PN-71/H-86020, 00H18N10 PN-71/H-86020

Stal wysokostopowa - nierdzewna chromowo-niklowa 1.4301, X5CrNi18-10 PN-EN 10088-1
Stal wysokostopowa - nierdzewna chromowo-niklowa 1.4305, X8CrNiS18-9 PN-EN 10088-1
Stal wysokostopowa - nierdzewna chromowo-niklowa 1.4306, X2CrNi19-11 PN-EN 10088-1
Stal wysokostopowa - nierdzewna chromowo-niklowa 1.4307, X2CrNi18-9 PN-EN 10088-1
Stal wysokostopowa - nierdzewna chromowo-niklowa 1.4311, X2CrNiN18-10 PN-EN 10088-1

Gatunek
stali

Norma

Skład chemiczny  (%)

C
Mn
Si
P
S
Cu
Cr
Ni
Mo
inne

0H18N9


00H18N10

PN
max
0,07
max
0,03
max
2,00
max
0,80
max
0,045
max
0,030
-
17,00
20,00
17,00
29,00
9,00
11,00
10,00
12,50
-
-

SUS304

SUS 304
JIS
max
0,080
max
2,00
max
0,75
max
0,045
max
0,030
-
18,00
20,00
8,00
10,50
-
-

X 5 CrNi 18-10

X5CrNi1810

1.4301


DIN

W.nr/EN
max
0,070
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,015
-
17,00
19,50
8,00
10,50
-
N max 0,11

08KH18N10

08H18N10
08Ch18N10
0X18N10
GOST
max
0,08
max
2,00
max
0,80
max
0,035
max
0,020
max
0,30
17,00
19,00
9,00
10,00
max
0,30
V max 0,20
W max 0,20
Ti max 0,50
X 2 CrNi 18-9
X2CrNi18-9

1.4307


DIN

W.nr/EN
max
0,03
max
2,00
max
1,00
max
0,040
max
0,015
-
17,50
19,50
8,00
10,50
-
N max 0,11

S 30400
S30400

AISI 304

AISI304

UNS

AISI
max
0,080
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,030
-
18,00
20,00
8,00
10,50
-
-

J 62620
J62620

AISI 304 L

AISI304L
5370
5371

J467 (60304L)
60304L

UNS

AISI


AMS


SAE
max
0,050
1,00
2,00
max
1,00
max
0,040
max
0,030
max
0,50
18,00
21,00
8,00
11,00
max
0,50
-

30302

SAE 30302


AISI 302
AISI302

SAE

AISI
max
0,15
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,030
-
17,00
19,00
8,00
10,00
-
N max 0,11
X 8 CrNiS 18-10
X8CrNiS18-10

1.4305


DIN - EN

W.nr/EN
max
0,10
max
2,00
max
1,00
max
0,045
0,15
0,45
max
1,00
17,00
19,00
8,00
10,00
-
N max 0,11
X 2 CrNi 19-11
X2CrNiS19-11

1.4306


DIN - EN

W.nr/EN
max
0,03
max
2,00
max
1,00
max
0,045
0,15
-
18,00
20,00
10,00
12,00
-
N max 0,11
X 2 CrNiN 18-10
X2CrNiN18-10

1.4311


DIN-EN

W.nr/EN
max
0,03
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,015
-
17,50
19,50
8,50
11,50
-
N 0,12-0,22
0Cr18Ni9
GB/T
max
0,070
max
2,00
max
1,00
max
0,035
max
0,030
-
17,00
19,00
8,00
11,00
-
-
17 240
17240
CSN/STN
max
0,070
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,030
-
17,00
20,00
9,0
11,50
-
-

Gatunek 0H18N9, jest jednym z najpopularniejszych gatunków stali nierdzewnej kwasoodpornej, może być stosowany w bardzo szerokim zakresie między innymi w:
— przemyśle chemicznym na wymienniki ciepła, reaktory, chłodnice, kondensatory, zbiorniki, rurociągi przesyłowe z rur nierdzewnych kwasoodpornych,
— rafineriach i zakładach petrochemicznych na rurociągi przesyłowe z rur kwasoodpornych, wymienniki ciepła i inne,
— przetwórniach żywności, mleczarniach, browarach na zbiorniki, autoklawy, pasteryzatory, cysterny przewozowe
— przemyśle celulozowo-papierniczym na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi,
— przemyśle kriogenicznym na zbiorniki ciekłych gazów, cysterny przewozowe, części aparatury skraplającej,
— konstrukcjach okrętowych i lotniczych oraz na wyposażenia statków, samolotów i wagonów kolejowych.
— dekoracjach (fasady, architektura wnętrz, wszelkiego rodzaju balustrady itp.)
— sztućce i inne nakrycia stołowe,

Odporność na korozję stali 0H18N9

Po przesyceniu stal jest odporna na działanie:
— atmosfery miejskiej i mniej agresywnej atmosfery morskiej,
— środowisk utleniających, w tym kwasu azotowego o stężeniu do 55% i o temperaturze do 80oC oraz wielu zimnych roztworów soli (z wyjątkiem chlorków) i większości kwasów organicznych przy umiarkowanych temperaturach,
— większości substancji organicznych, w tym żywności.
Gatunek nie jest odporny na działanie:
— środowisk nieutleniających (np. H2S04, HCl),
— korozji międzykrystalicznej po spawaniu, kształtowaniu na gorąco i silnym zgniocie na zimno,
— korozji naprężeniowej w roztworach chlorków i wodorotlenków,
— korozji wżerowej i stykowej w środowiskach zawierających halogenki.

Własności wytrzymałościowe i technologiczne

— niemagnetyczność,
— niska umowna granica plastyczności (R0,2 równe jest ok. 220 MPa),
— bardzo dobra udarność przy temperaturach ujemnych (np. przy temperaturze —253oC jest większa niż 80 J/cm2),
— dobra ciągliwość,
— dobra tłoczność,
— duża skłonność do utwardzania przez zgniot (przy zgniocie R0,2 osiąga wartość od 1080 do 1375 MPa),
— dobra podatność do mechanicznego i elektrochemicznego polerowania,
— bardzo dobra spawalność bez konieczności podgrzewania przed spawaniem; połączenie spawane musi być przesycone zawsze wtedy, kiedy stal może korodować międzykrystalicznie.

Odporność na działanie korozji - wyszczególnienie

Atmosfera i woda
Stal nierdzewna odporna na działanie wiejskiej i nieprzemysłowej atmosfery miejskiej oraz na działanie wód zwykłych, wód przemysłowych, mało i średni agresywnych, wód kopalnianych zawierających maksymalnie 1% H2SO4, oraz naturalnych wód mineralnych. W wodzie morskiej gatunek najczęściej koroduje wżerowo.
Kwasy organiczne i nieorganiczne
Materiał odporny w całym zakresie stężeń i temperatur na działanie kwasu adypinowego, arsenowego, benzoesowego, borowego, galusowego, jabłkowego, pirogalowego, salicylowego i stearynowego. Odporna w ograniczonym zakresie stężeń i temperatur na działanie kwasu azotowego, chlorosulfonowego, chromowego, cytrynowego, fosforowego, garbnikowego, karbolowego, masłowego, mlekowego, mrówkowego, octowego, olejowego, siarkowego, szczawiowego, winowego oraz na działanie mieszanin kwasu azotowego i siarkowego, kwasu azotowego i szczawiowego i inne.
Stal 0H18N9 nie jest odporna na działanie kwasu chlorowego, nadchlorowego, chlorooctowego, fluorowodorowego, solnego oraz mieszanin kwasu solnego i azotowego, fosforowego i fluorowodorowego, fosforowego i siarkowego, siarkowego i octowego i inne.
Zasady
Odporna na działanie wodorotlenku amonowego, barowego i wapniowego oraz w ograniczonym zakresie stężeń i temperatur na działanie wodorotlenku potasowego i wapniowego.
Sole i roztwory soli
Stal jest odporna w całym zakresie stężeń i temperatur na działanie wszystkich azotanów, cyjanków, czteroboranu sodowego, ortofosforanu, dwu- i trójsodowego metakrzemianu potasowego i sodowego, nadmanganianu potasowego, octanu glinowego, miedziowego, ołowiawego, ołowiawego zasadowego, potasowego, rtęciowego i sodowego, siarczanu cynkowego, magnezowego, manganawego, miedziowego, niklawego, potasowego, sodowego, żelazowego, siarczynu sodowego, szczawianu potasowego, sodowego, wszystkich węglanów, żelazicyjanku potasowego, żelazocyjanku potasowego oraz większości soli kwasów organicznych.
Stal jest odporna w ograniczonym zakresie stężeń i temperatur na działanie nadchloranu amonowego, chloranu potasowego, sodowego, chlorku amonowego, barowego, cynkowego, magnezowego, manganawego, niklawego, potasowego, sodowego, wapniowego (we wszystkich chlorkach pojawić się może korozja wżerowa stali), octanu amonowego, siarczanu amonowego, amonowo-glinowego, glinowego, potasowo-chromowego, potasowo-glinowego, żelazawego, siarczku sodowego, siarczynu sodowego kwaśnego, wapniowego kwaśnego, szczawianu amonowego, winianu potasowego kwaśnego.
Nie jest odporna na działanie chlorku cynawego, cynowego, glinowego, miedziowego, żelazowego, fluorku sodowego, siarczanu potasowego kwaśnego, sodowego kwaśnego.

Gazy i pary
Gatunek odporny na działanie pary wodnej, par amoniaku, suchego chloru, dwutlenku i tlenku węgla, par jodoformu, siarkowodoru (do 200oC), gazu świetlnego.
Nie jest odporna na działanie pary wodnej zawierającej SO2, mokrego chloru, fluoru, fluorowodoru, chlorowodoru, par bromu, bromowodoru i in.
Stopione metale, metaloidy, sole i zasady  
Odporna na działanie stopionych azotanów (z wyjątkiem amonowego), cyny (do 300oC), rtęci, siarki (do 445oC), octanu potasowego.
Stal nie jest odporna na działanie stopionego aluminium, antymonu, ołowiu, cyny (ponad 300oC), cynku, kadmu, wodorotlenku potasowego i sodowego, węglanu potasowego i sodowego, azotanu amonowego, chlorku barowego, boraksu.
Inne substancje
Stal nierdzewna jest odporna na działanie suchego czterochlorku węgla, suchego dwuchlorku dwusiarki, dwunadtlenku sodowego, dwusiarczku węgla, solanki peklującej, pięciotlenku fosforowego, roztworów fosforanowych (do fosforanowania), szkła wodnego, kwaśnego utrwalacza i wywoływacza fotograficznego oraz acetonu, alkoholu etylowego i metylowego, benzenu, benzyny, chininy, chlorku metylenu, chlorku metylu, suchego chlorobenzenu, suchego chloroformu, cukru, czekolady, drożdży, suchego dwuchloroetylenu, estrów, eteru jedno- i dwuetylowego, eteru naftowego, suchego chlorku etylu, alkalicznych i obojętnych roztworów farbiarskich, formaliny, furfurolu, gliceryny, glikolu, kamfory, kawy, klejów, kreozotu, krwi, ksylolu, likierów, masła, słodkiego mleka, musztardy, mydła, nafty, naftaliny, nowokainy, octu, octu spirytusowego, oleju jadalnego, lnianego, mineralnego, roślinnego, terpentynowego, owoców, parafiny, pirydyny, piwa, ropy naftowej, serów, smalcu wieprzowego, smoły węglowej, soku pomarańczowego i cytrynowego, soków i kwasów owocowych, spirytusu, detergentów, terpentyny, suchego trójchloroetylenu, warzyw, wazeliny, win i wódek.
Nie jest odporna na działanie kwaśnych roztworów farbiarskich, chlorku acetylu, chlorowodorku aniliny, kwaśnego siarczanu chininy, kwaśnej kapusty i kwaśnego mleka, octu winnego, soku pomidorowego oraz wilgotnych: chlorobenzenu, chloroformu i chlorku etylenu.

Spawanie
Stal 0H18N9 najczęściej spawa się łukowo ręcznie elektrodami otulonymi, łukiem krytym oraz w osłonie gazów ochronnych (argonu, helu) metodą TIG i MIG.
Stal przed spawaniem nie wymaga podgrzewania wstępnego. Także po spawaniu nie jest potrzebna obróbka cieplna; wyjątek stanowią części spawane, przeznaczone do pracy w środowisku wywołującym korozję naprężeniową. W tym przypadku należy je wyżarzyć odprężająco w zakresie temperatur 900 do 1000°C w czasie 10 do 15 min.
Nie należy spawać gazowo ani też w osłonie CO2.

Własności stali według PN-EN 1.4301, X5CrNi18-10

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 7,90 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali nierdzewnej 1.4301 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 155 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 127 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 110 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 98 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 92 MPa

Własności mechaniczne materiału 1.4301
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-700 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 190 MPa
Wydłużania A min 45%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215 HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1200-900oC
Walcowanie - 1200-900oC
Przesycanie - 1000-1100oC

Własności stali według PN-EN 1.4305, X8CrNiS18-9

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 7,90 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4305 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa,
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa,
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa,
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa,
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa,

Własności mechaniczne 1.4305
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-750 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 190 MPa
Wydłużania A min 35%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 230 HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1200-900oC
Walcowanie - 1200-900oC
Przesycanie - 1000-1100oC

Własności stali według PN-EN 1.4306, X2CrNi19-11

Właściwości fizyczne

Gęstość - 7,90 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali 1.4306 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 145 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 118 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 100 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 89 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 81 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 460-680 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 180 MPa
Wydłużania A min 45%
Moduł sprężystości E 220 GPa
Twardość max 215 HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1200-900oC
Walcowanie - 1200-900oC
Przesycanie - 1000-1100oC

Własności stali według PN-EN 1.4307, X2CrNi18-9

Właściwości fizyczne

Gęstość - 7,90 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali kwasoodpornej 1.4307 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 145 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 118 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 100 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 89 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 81 MPa

Własności mechaniczne materiału X2CrNi18-9
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 460-680 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 180 MPa
Wydłużania A min 45%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215 HB

Własności stali według PN-EN 1.4311, X2CrNiN18-10

Właściwości fizyczne

Gęstość - 7,90 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali kwasoodpornej 1.4307 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 205 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 157 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 136 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 125 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 119 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 460-680 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 180 MPa
Wydłużania A min 45%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215 HB

Stal 0H18N9 lub odpowiednik ( AISI 304, 1.4301, 1.4305 i inne ) dostarczamy w postaci: blachy zimnowalcowane, blachy gorącowalcowane, rury nierdzewne bez szwu w tym rury gorącowalcowane, zimnowalcowane, rury nierdzewne ciągnione na zimno, pręty walcowane, pręty kute, pręty kwasoodporne ciągnione, odkuwki swobodne, profile, kątowniki, płaskowniki, taśmy zimnowalcowane.

Pozostałe stale kwasoodporne
0H18N9 - stal kwasoodporna chromowo-niklowa
1H18N9T - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-tytanowa
1H18N9 - stal kwasoodporna chromowo-niklowo
H18N10MT - stal chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
00H17N14M2 - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-molibdenowa
H17N13M2T - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
0H22N24M4TCu, 0H23N28M3TCu - stal kwasoodporna niklowo-chromowo-molibdenowa z miedzią i dodatkiem tytanu

Zobacz inne stale specjalne wysokostopowe

stal do pracy przy podwyższonych temperaturach
stal kwasoodporna
stal nierdzewna
stal żaroodporna

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas stal wielkopolska 62-600 Kolo Torunska 10 stal nierdzewna torun, poznan, bydgoszcz
rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane